Voorwoord

Hallo badmintonliefhebbers.

De meest actuele informatie van onze vereniging.
Voor bestaande leden een naslagwerkje voor bepaalde activiteiten.
Voor nieuwe leden of aspirant leden, alle informatie die nodig is om de weg te vinden binnen de vereniging. Met alle gegevens op een rijtje, kun je zo optimaal mogelijk gebruik maken van je lidmaatschap.

Hoewel alle gegevens natuurlijk belangrijk zijn op het moment dat je ze nodig hebt, willen we toch graag aandacht vragen voor een paar daarvan.
In de eerste plaats het opzeggen als lid. Uiteraard vinden we het altijd jammer als een lid besluit om op te zeggen. Soms komt dat door gewijzigde omstandigheden en soms is de motivatie er niet meer. Indien je wilt stoppen houd je dan aan de genoemde opzegtermijn en voorkom dat je nog een jaar extra moet doorbetalen.
Dan de zaalcoördinatie. Met name het opruimen, laat niet de laatste spelers opdraaien voor het opruimen van de hele zaal.

Rest ons iedereen weer een heel fijn en sportief seizoen toe te wensen.

Bestuur

Voorzitter

Robert van der Duijn Schouten 

Secretariaat

Nynke Visser

Penningmeester

Lizette van der Vorm

  • penningmeester@bc-alblasserdam.nl

Technische Commissie

Matthijs van der Es

Algemeen bestuurslid

Stijn van Ooijen

Cynthia Maduro

Commissies

Ledenadministratie 

Stefan Besteman

Richard van Trijffel

Zaalcoördinator

Richard van Trijffel

Horeca commissie

Jeffrey ver der Pluijm

Joris Baas

Toernooien/Competities

Richard van Trijffel (wedstrijdsecretaris)

Jeugd

Wilma de Vries

Annemarie de Zwart

Ledenopvang

Annemarie de Zwart

Jeffrey ver der Pluijm

Trainers

Mike Kost (jeugd en senioren)

Ton Velberg (jeugd)

BCA nieuwsbrief

Bestuur

Social media

Cynthia Maduro

Website

Richard van Trijffel

Sponsoring

Robert van der Duijn Schouten

Zaalgebruik

Zaalcoördinator

De zaalcoördinator zorgt voor het ordentelijk verloop van de speelavonden en het gebruik van het materiaal. Vragen en opmerkingen over het gebruik van de zaal, het materiaal of anderszins kunt u aan hun stellen. 

Opbouwen, afbreken en opruimen speelvelden

De zaal dient op speelavonden te worden opgebouwd door de spelers die het eerst komen. Als je tegen  het eind van de speelavond je baan verlaat, kijk dan of er nog andere leden spelen. Zo niet kijk dan of je de baan (paal en net) op kunt ruimen. Dit geldt zeker voor de baan 8. Ook eventueel voor 1 t/m 3 en/of 4 t/m 7. Laat niet de laatste paar spelers opdraaien voor het opruimen van alle banen! De spelers dragen hierin dus zelf verantwoordelijkheid. Het aanvegen van de vloer i.v.m. het gebruik van de veren shuttles wordt gedaan door degenen die met veren shuttles spelen. Wees sportief en kom op tijd om bij toerbeurt de werkzaamheden te verrichten. 

Netten opzetten

Eerst de aluminium paaltjes in de aanwezige putten plaatsen en daarna de netten ophangen en spannen. Na het spannen van de netten, de kleine palen onder de spandraad op de blauwe langslijnen zetten. Maak geen knopen in de lijnen maar verbind de einden d.m.v. een overslag met de haken aan de palen. Niet  te strak. De netten dienen ca. 3 cm door te hangen.

Overig materiaal

De materiaalkist, het mededelingenbord en het baanreserveringsbord in de zaal plaatsen en na afloop opbergen. De shuttles zitten in de materiaalkist en worden door de zaalcoördinator gecontroleerd en zo nodig weggegooid dan ­wel bijgevuld. Laat bij het opruimen geen shuttles (achter de banken e.d.) liggen, daarvoor zijn ze veel te duur. Als een lid met voorbedachte rade een shuttle in het plafond slaat, dient hij € 3,00 te betalen aan Badmintonclub Alblasserdam (BCA)!

Geluidssignaal

Het geluidssignaal wordt gebruikt bij de senioren. De speeltijd is 15 minuten. Het signaal wordt gegeven door het digitale bord.

Shuttles

Om de kwaliteit van de shuttles goed te houden,  deze altijd netjes opbergen in de kokers. Slechte shuttles kunnen weggegooid worden. Het is niet de bedoeling dat er losse shuttles in de kist worden gegooid.

De shuttles altijd in de kokers opbergen met het dopje naar beneden.

De veren shuttles zijn in principe bedoeld voor de competitiewedstrijden en training van het 1e en 2e competitieteam. Op donderdagen wordt in principe alleen met plastic gespeeld. 

Regels m.b.t. het aanmelden op het digitale bord

De volgende regels gelden voor het gebruik van het speelbord:

  1. je meld je aan als je speelklaar in de zaal aanwezig bent
  2. help nieuwe leden of gasten met het aanmelden op het digitale bord
  3. niet rennen in de zaal
  4. let op dat je niet door banen loopt waarop gespeeld wordt. Zeker bij competitiewedstrijden is dat storend

Deze regels zijn belangrijk voor de sfeer onderling. Als iedereen zich hieraan houdt, kan de sfeer gezellig blijven.

Opstelling banen

 

 

Ledenopvang

Aspirant-leden worden door de commissie ledenopvang opgevangen en krijgen, na introductie en ontvangst van beknopte spelregels, twee speeltijden de gelegenheid om kennis te nemen van de basisslagen en uitleg speelveld. Daartoe wordt baan 4 ad hoc gereserveerd. Voor de rest van de avond worden zij ingedeeld bij de overige spelers.

Het is aan te bevelen dat nieuwe leden enige avonden de introductielessen voortzetten bij de trainer om zo snel mogelijk opgenomen te worden in de vereniging.

Na het invullen van het inschrijfformulier en de machtiging voor automatische incasso worden zij toegevoegd aan het digitale bord. De formulieren worden verwerkt door de ledenadministratie. Deze dienen opgestuurd te worden naar Badmintonclub Alblasserdam (BCA). Postbus 256, 2950 AG Alblasserdam of per e-mail naar ledenadministratie@bc-alblasserdam.nl.

Aspirant-ledentraining

Als er nieuwkomers zijn die graag nog eens een introductie willen, kunnen zij dit vragen aan de commissie ledenopvang. Zij zorgen dan voor passende begeleiding. 

Technische Commissie

Binnen de vereniging bestaat een voortdurende afweging van belangen tussen het wedstrijd- en het recreatieve element. De TC wil voor de recreant het zo aantrekkelijk mogelijk maken door een aantal algemene en enkele speciaal op de recreant gerichte evenementen te organiseren.

Het hoofd TC (een bestuurslid) coördineert voor het seizoen de activiteiten, die vermeld zijn in het activiteitenplan. De uitvoering van de activiteiten komen tot stand met medewerking van vrijwilligers.

Competities

Gedurende het seizoen zijn er diverse externe competities waaraan meegedaan kan worden.

BNL Districtcompetitie: Dit is de officiële competitie van de bond en bestaat uit een mixteam met minimaal 2 dames en 2 heren. Opgeven hiervoor uiterlijk in mei van het seizoen ervoor. Deze competitie loopt van september t/m januari. De teams worden op sterkte ingedeeld. Om hieraan deel te kunnen nemen is enige jaren ervaring met bijvoorbeeld de recreantencompetitie wel een vereiste. De wedstrijden bestaan uit 2 heren en 2 dames enkels, 2 gemengd dubbels en 1 heren en dames dubbel.

BNL Dames en Herencompetitie: Deze competitie wordt door de bond georganiseerd en bestaat uit een team van minimaal 4 dames of 4 heren. De sterkte indeling is van sterke recreanten tot 3e klasse district competitie. Deze competitie loopt van februari t/m mei. Opgeven uiterlijk november van het jaar.

Hoekse Waard competie: Deze competitie wordt in de regio georganiseerd en bestaat uit een team van minimaal 2 dames en 2 heren. In deze competitie worden 2 herendubbels, 2 damesdubbels en 4 mixen gespeeld. Deze competitie loopt van oktober t/m mei. Opgeven uiterlijk juli van het jaar.

Meedoen: Deelname is afhankelijk van de beschikbare spelers van ongeveer gelijk niveau. Je kunt je ook opgeven als reserve.

De thuiswedstrijden zijn in principe op donderdagavond vanaf 20.30 uur. Als de donderdagen qua planning niet toereikend zijn zal er incidentieel worden uitgeweken naar de dinsdagavond. Wil je meedoen? Geef je dan op bij hoofd technische commissie. hoofdtc@bc-alblasserdam.nl.

Boetes: Eventuele door nalatigheid opgelegde boetes door BNL (Badminton Nederland) zijn voor rekening van het betreffende team, welke via de captain per automatische incasso worden geïnd (van het bij de vereniging bekende rekeningnummer).

Jeugd

Aanbevelingen voor de badmintonsport: passende sportkleding, zaalsportschoenen en gebruik van een eigen badmintonracket. Bij aanvang lidmaatschap en voor introducés zijn enige rackets voor bruikleen voorradig.
Tijdens de speeltijden is de toegang tot de kleedruimtes voor jeugdleden ontzegd. De kinderen dienen voor drinken een daartoe bestemde fles gevuld met drinken te nemen in de zaal.
De shuttles worden gratis ter beschikking gesteld.
Het is niet toegestaan, dat kinderen een mobiele telefoon of mp3 spelers bij zich hebben tijdens de trainingen.

Ouder/voogd of verzorger zijn iedere speelavond welkom om hun kinderen bezig te zien. Tevens wordt hulp bij de begeleiding zeer gewaardeerd. Wanneer er problemen zijn of u heeft een vraag kunt u mailen naar de secretaris van de BCA. De trainer staat u graag te woord. Alle klachten en opmerkingen worden serieus behandeld en naar eerlijkheid opgelost. Het mailadres van de secretaris is: secretaris@bc-alblasserdam.nl

Jeugdcompetitie en regiocompetitie
Een aantal (oudere) jeugdspelers neemt deel aan de BNL jeugd en opstapcompetities. Deze competities worden gespeeld in de maanden februari tot en met mei. De thuiswedstrijden worden zo mogelijk gespeeld in sporthal “De Blokweer” op een zaterdag. Waar dat niet mogelijk is, wordt uitgeweken naar een beschikbare sporthal in de omgeving.

Jeugd Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen zullen in mei/ juni plaatsvinden. Er zal ruim voor aanvang een formulier uitgedeeld worden en deze kan dan ingeleverd worden bij de trainer.

Training
De trainer traint op dinsdagavond de jeugd eventueel met assistentie van ouders en leden. De opzet is dat jeugdleden zich meer bekwamen en aan externe wedstrijden kunnen gaan deelnemen. Voor de jeugdleden is het belangrijk om op tijd in de zaal aanwezig te zijn voor gezamenlijke warming-up, baanbezetting en training.
Tijdens de training wordt de techniek zoals het serveren, de clear, de smash, en de backhandslag aangeleerd. Spelregels en telling worden uitgelegd. Voor de jongste kinderen worden spelenderwijs vaardigheden aangeleerd onder toezicht van de trainer.
Uitgangspunt blijft, dat alle kinderen aan de training deelnemen.

Opzegging lidmaatschap

Voor senioren duurt het lidmaatschap minimaal een jaar. Men kan opzeggen per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Wanneer je het lidmaatschap op wil zeggen moet je dit doen met een maand opzegtermijn. Voor 30 november van het jaar, voorafgaand aan het jaar dat je wil stoppen, moet je dat schriftelijk melden. Dit kun je schriftelijk doen of je kunt ook een mailtje sturen. Een jeugdlid t/m 11 jaar kan voor 31 mei  en voor 30 november opzeggen. Hier is de  maand opzegtermijn al inbegrepen.

Algemene voorwaarden lidmaatschap

Algemene voorwaarden lidmaatschap zijn opgenomen in een apart document:

Algemene voorwaarden Lidmaatschap