Historie

Badminton Club Alblasserdam is op 29 februari 1968 opgericht. In die tijd was er nog niet echt een sporthal en werd door de toenmalige spelers op diverse locaties gespeeld, o.a. het TROS gebouw aan de dijk en in een loods bij vd Giessen-de Noord.

Pas vanaf 1971 was er eindelijk een  volwaardig onderkomen, sporthal de Blokweer, waar ook nu nog steeds wordt gespeeld als is het nu sportcentrum Blokweer.

In de jaren 70 groeide de vereniging hard en was zelfs op een bepaald moment een ledenstop en wachtlijsten nodig.

De groei van de vereniging was ook te merken aan het algemene niveau van de spelers, waarbij steeds vaker promoties naar hogere klassen van de badminton bond door de diverse teams gehaald en ook het eigen toernooi werd altijd goed bezocht.

Het hoogtepunt werd bereikt toen het eerste team promoveerde naar de landelijke competitie aan het eind van de jaren 80.

De jaren 90 waren een ommekeer in de successen. De algehele tendens bij de badminton bond waren minder leden en dat was ook bij onze club niet anders. Veel competitiespelers stopten om uiteenlopende redenen en van de 8 a 9 teams welke op het hoogtepunt bondcompetitie speelden, bleven er rond de eeuwwisseling maar 1 of 2 over. Het succesvolle toernooi dat elk jaar georganiseerd werd, kreeg ook niet meer voldoende spelers en werd halverwege de jaren 90 ook niet meer voortgezet.

Na de eeuwwisseling is de focus gezet op de jeugd met als doel daar ook wat meer doorstroming te krijgen. Ook het werven van leden in het algemeen werd een jaarlijks terugkeren aandachtspunt en sinds die tijd is het ledenaantal redelijk stabiel gebleven.

De afgelopen jaren is ook weer een groei merkbaar wat betreft competitieteams, waarbij er jaar wel een of meer kampioenschappen te melden zijn voor jeugd of senioren teams.

In 2014/2015 werd de blokweer verbouwd en is het hele complex vernieuwd. In dit vernieuwde onderkomen willen wij de komende jaren weer een groei doormaken en ons richten op het 50 jarig jubileum.